In memoriam

in memoriam Geert Crevits
Click for bigger image

Następnie błogosławiony Kriszna przemówił do nieskazitelnego Arjuny:

'”Poznaj mą wyższą naturę, zasadę życia podtrzymującą wszechświat. Wiedz, że jestem łonem wszelkiego stworzenia. Jestem źródłem, z którego wywodzi się cały kosmos i głębią, w której tonie.

Ty jesteś ze mnie, nie ja w tobie, lecz ty we mnie. Zatem skieruj całą swą uwagę na mnie, pozwól mi być twym schronieniem. Dlatego też ty przyjdziesz do mnie, bowiem jestem twoim najwyższym celem”. 

(z Bhagawadgity)

Swami Premananda nadał Geertowi imię duchowe Arjuna.

Geert Crevits
20.02.1944 - 06.09.2012

Dla upamiętnienia złotego serca Geerta i jego życia pełnego mądrości. 

W jego obecności każdy czuł się kochany, wyjątkowy i rozumiany.

Wyrażamy wszystkim szczerą wdzięczność za troskę, modlitwy i dowody współczucia oraz przyjaźni, jakie otrzymaliśmy.  

 

 

The funeral addresses were filled with words of gratitude
and heartfelt sympathy for Geert’s remarkable life.

Read them on the page about "What do people say about Geert?

 

* * *
* *

LYDIA

Thursday morning, the day of Geert’s death, a service was performed for him in the Ashram of Swami Premananda, in India. And on September 18, 2012, an atma shanty yagam will be conducted in the Sri Premeshvarar temple. This is a fire ceremony that, according to the ancient tradition of the Vedas and the puranas, cannot be done before the 13th day of the person’s passing. 

It is not only beneficial for the peace of the deceased’s soul, but also for all the people who are busy with him in their thoughts and feelings.

The body of a person who lived in purity continues to be a carrier of energy after death and that is why we will lovingly entrust Geert’s body to the earth.  All the flowers that were placed here on the coffin today will be taken along to the gravesite, as well as most of the flowers from Geert’s own garden.
Yesterday we also lined the inside of the coffin with very many roses and rose petals.

* * *

BURIAL

After everyone dropped a flower onto the coffin, the boys (and girls) jointly filled the pit with earth.

begraafplaats

begraafplaats

begraafplaats

begraafplaats