Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

De toekomst

Wijsheid 2Morya symboolGedachten over verleden en toekomst zijn stoffig

Het verstand weet dikwijls veel te veel. Het verstand denkt dikwijls veel te veel. Toch is het zo dat we dit instrument kunnen ontwikkelen en gebruiken. Dan hebben wij een ladder die ons brengt naar een vergeten etage, iets waar veel stof ligt maar waar ook een venstertje is naar de openheid, naar de ruimte, naar de diepte van het leven. Soms moeten we naar de zolder durven gaan en zien dat de ladder gammel is en dat deze zolder een benauwde toestand is die naar frisse lucht vraagt. Als we dit doen in ons leven, dan weten we dat we met de juiste dingen bezig zijn. Want het verleden is stoffig. Het verleden heeft niet veel betekenis. Soms denken we dat dit verleden beneden is maar eigenlijk zit het boven. Het zit boven ons, het houdt ons namelijk tegen. Het is het gebied dat ons tegenhoudt om de ruimte, de oneindigheid te zien. Het is als een stilte die boven ons hangt, die we niet durven te benaderen omdat ze er zo muf uitziet. En dit is dan je toekomst, zo zie je dat dan. Daarom heb je er geen idee van hoe een werkelijke toekomst zou kunnen zijn. Als je in je gedachten afdaalt, of in je gedachten opstijgt, zo moet Ik het zeggen, kom je in een onfrisse toestand terecht van: ‘ha, is het dat, en ik zie het niet, en moet ik daarmee leven, en zal dit de toekomst zijn?’ Dus, je maakt er voor jou een idee van en het is een beklemd, duf iets. Het is niet de werkelijkheid.

Ik spreek over een andere toekomst

Als men het Goddelijke zou kunnen zien in de toekomst, zou men ondervinden dat het een totaal ander iets is. De toekomst van de mensen is dikwijls zeer somber, ze schetsen voor zichzelf iets waar ze eigenlijk zelf bang voor zijn. Ze beelden voor zichzelf rampen en onmogelijke dingen uit en toestanden die ze zelf niet wensen, en oorlogen en wreedheden die er natuurlijk allemaal zijn en er ook in de toekomst zullen zijn. Maar dit krijgt dan zo’n formidabele klemtoon dat ze het leven zelf - dat veel ruimer en mooier is - niet meer durven te zien. Ik spreek dus over een andere toekomst. Ik spreek niet over de naargeestige gedachten van mensen. Ik spreek niet over de sombere filosofen. Ik spreek niet over het denken dat dan ineens een huisje bouwt en zegt: “Kijk, dat is mijn ding.” Neen, Ik spreek over een oneindigheid van krachten die zich aandienen en die nu werkzaam zijn op deze aarde en die maken dat de jonge mensen die geboren worden, totaal andere ideeën hebben en totaal andere begrippen meebrengen in het leven, zodat het leven zich ontplooit op een onwaarschijnlijk vlugge manier.

Je zal het ondervinden. De eerste twintig jaar die volgen op dit moment zullen zo vlug gaan dat je er als het ware van gaat razen. Je zit in een versnelling waar je eigenlijk bijna niet uitkomt. Het is een moeilijkheid, dus schrik niet, het is gezegd. Toch zal je zien dat er zoveel gebeurt in je leven.

Je moet weten dat de vernieuwing een kans krijgt op deze aarde. Want de aarde is in een vertraging beland in vroegere tijden, nu komt ze in een spoedcursus terecht, dus iets wat heel vlug gaat, waar de mensen enorm door zullen veranderen en waar er eigenlijk weer brokken gemaakt worden, maar niet erg. Je moet het dus niet zo zien dat het iets verschrikkelijks wordt.

In de eerste twintig jaar die volgen, kan je alle mogelijke interessante dingen leren. Je zal het meemaken, want jij hebt daar, beste lezer, een eigen positie in te nemen. Je zal voor uitdagingen komen te staan waarvan je zegt: “Hoe is het mogelijk?”

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 39-42

Wijsheid 2Morya symboolWaar de mens met liefde bezig is, is hij bezig met volheid. Waar de mens in waarheid leeft, probeert hij deze volheid tot uitdrukking te brengen en maakt hij iets als een zon binnen de materie. Hij maakt een kerncentrale binnen de materie maar dan een centrale waar kernfusie plaatsvindt die schept en bouwt, niet een die splijt en vernietigt. Dat is wat de mens zal ontdekken in de toekomst, dat hij met de liefde het Gegeven van God in handen heeft en dat hij dat heel bewust kan hanteren. Hoe bewuster hij omgaat met liefde, hoe groter de omvorming is die hij teweegbrengt op deze aarde in al de facetten van zijn bestaan. Uiteindelijk zal hij zich daaraan geven. Hij zal dus wetenschappelijk met liefde omgaan en hij zal zijn wereld omvormen. De bloemen, de planten, de dieren, alles wat er om hem heen is, zal door liefde een andere vorm krijgen. Het zal heel bijzonder zijn dat men ziet dat licht samengesteld is uit energie die men zal kunnen besturen.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 171

Wijsheid 3Morya symboolProbeer de diepte van het leven te zien. Probeer het vóór je te zien in een beeld. Wanneer je de kracht hebt om je verbeelding te laten werken, doe dat dan alsjeblieft. Stel je zo concreet mogelijk je toekomst voor en weet dat je iets aan het scheppen bent. Dan kan het zijn dat je duidelijk ziet: “Ja maar, dit beeld van mijn toekomst heb ik gemaakt, en dat zou ik heel graag beleven, maar is het wel echt wat ik wil?” Dan begin je klaar te zien. Als je een beeld voor je hebt van: ‘zo wil ik het beleven’, dan is er een kans dat je het ook onmiddellijk weer afbreekt en dat je zegt: “Neen, dit wil ik eigenlijk niet. Ik vervang het door een ander beeld.” En op deze manier kan je heel creatief te werk gaan. Je kan dus beeld na beeld vervangen, voor je eraan toe bent om het echt te beleven. En dit moet je eens meer doen, want zo ga je veel vlugger door het leven heen. Als je een beeld hebt van wat je zou willen beleven, kan je het al zien en dan kan je het ook afbreken en vervangen door een beter beeld, want de creativiteit van de mens is oneindig. Hij kan heel veel beleven in zijn verbeelding. En hij kan met deze verbeelding een stukje weg afleggen dat hij dan op deze aarde niet hoeft af te leggen.

Want deze aarde, creatief als ze is, zal altijd verder ontwikkelen. Ze zal altijd doorgaan met elementen aanbrengen die nog meer verbeelding eisen dan je in jezelf kan verkrijgen. Met andere woorden, het grote wezen dat deze aarde is, heeft zelf een verbeelding die honderdduizend of een miljoen keer sterker is dan de verbeelding van de mens. En haar verbeelding maakt ze tot haar eigen werkelijkheid. Dus het leven dat wij op deze aarde hebben, zit in de verbeelding van een groter wezen en stilaan komt het tot de ontplooiing van wat dat grotere wezen wil beleven. Op deze manier kunnen ook wij creatief omgaan met ons leven.

Probeer je een voorstelling te maken van wat je zou willen beleven op deze aarde. Het is belangrijk dat je dit kan zien, dat je dit situeert in je eigen omgeving of op deze aarde die dan jouw omgeving is. En als je dit kan zien op deze aarde, dan zit je goed, dan maak je een weg, dan doe je iets wat belangrijk is in jouw eigen leven. Maar niet zo dat je het onveranderd blijft vasthouden. Neen, je moet het kunnen zien als een film, het ene beeld na het andere, in deze zin moet je creatief kunnen zijn. Wanneer je dit zal doen, zal je je geest ontplooien en is daar niets stugs aan, dan denk je vandaag zo en morgen anders en pas je je voortdurend aan. En dan weet je dat de mensen, hoe onbewust ze ook leven, toch met dergelijke beelden leven. Want als je naar de mens kijkt, zal je wel vermoeden dat die mens iets anders wil dan jij, en dat hij in zijn hoofd een ander beeld van zijn werkelijkheid draagt dan jij. Als je dat allemaal kan zien, zal je dat beeld van de ander ook kunnen loslaten zoals je je eigen beeld kan loslaten, en daar gaat het over.

Creatief zijn betekent heel veel energie steken in een opbouw, maar misschien nog meer energie in een loslaten, want anders ben je niet creatief. Probeer voortdurend los te laten om verder te gaan en beter te functioneren op welk gebied dan ook. Als je dat kan, ben je soepel en dan kan je begrijpen dat iemand anders een ander beeld van de werkelijkheid heeft. Die ander kan dat in zijn leven plaatsen, maar het is niet noodzakelijk om het in jouw eigen leven neer te zetten. Heel veel mannen, vrouwen, kinderen die bij elkaar leven, worden geplaagd door het beeld van de ander, iets wat ze vaak niet beseffen, en wat ze bijgevolg ook niet kunnen loslaten.

Op de eerste plaats moet je proberen het beeld te leren zien dat de ander zich vormt van het leven. Dit is het eerste wat je zou moeten doen wanneer je bij mensen komt: probeer te voelen waar ze mee bezig zijn, in welke wereld zij leven - een wereld die hoofdzakelijk een wereld van fantasie is en niet de echte wereld, want het is een denkwereld. Het is niet de werkelijkheid van de aarde. De meeste mensen die op deze aarde leven, zijn zich niet bewust van het feit dat ze op deze aarde leven, want ze leven in hun eigen wereld op deze aarde. En dat botst. De wereld die de mens zich creatief voorstelt en waar hij mee leeft, botst met de realiteit van deze aarde. Hij moet leren zien dat er dus vele werelden zijn op deze aarde.

Het grote dat een mens zou kunnen doen, is dat hij zover komt dat hij zich geen beeld meer maakt in zijn denken en dat hij gewoon kijkt vanuit zijn hart naar wat deze aarde werkelijk is. En dan heeft hij een grote stap gezet in zijn eigen levensverdieping. Want een heel groot deel van de levensenergie van de mens gaat in het loslaten van zowel zijn eigen beelden als de beelden van anderen, en in de vele pogingen om het leven te kunnen kennen zoals het is.

Door het denken heeft de mens een mogelijkheid om vooruit te komen. Daardoor ontwikkelt hij op een vlugge manier, daardoor komt hij vlug door situaties heen waar hij anders langzaam door zou gaan. Anderzijds staat het denken voortdurend zijn ontwikkeling in de weg en dat ziet hij niet.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 23-26

Wijsheid 5Morya symboolEr komt een nieuw netwerk van mensen die samenkomen met gelijkgezinden op spiritueel niveau over de grenzen heen en het kan zijn dat je daaraan deelneemt. Als het zo is, zorg er dan voor dat je in verschillende groepen tegelijk komt. Je hoeft niet bij één exclusieve groep te blijven. Probeer om te gaan met andere mensen op verschillende niveaus, en de uitwisseling daarin is heel belangrijk. Sta open voor alle mogelijke nieuwe elementen op deze aarde. Zie het in de bewegingen en in het ritme en zie dat het te maken heeft met licht en met een overeenkomst op internationaal niveau. Het gaat tussen de volkeren, het gaat met zielen. Het is niet zozeer het denken dat daaraan zal deelnemen, maar het is de kracht van het innerlijk weten die daaraan zal deelnemen. Het is het contact van je eigen ziel. Het is het open komen voor de nieuwe beweegredenen van het bestaan. Dat betekent dat er nieuwe elementen naar voren zullen komen en dat ze zullen schitteren op deze aarde. Geloof in de toekomst, dat is heel belangrijk!

Hoe ziet de toekomst eruit?

De dingen van de toekomst die de mens dikwijls bezighouden, zijn meestal zo verschrikkelijk voorgesteld, dat hij er niet meer in durft te geloven. Daar moet je niet intrappen. Weet dat deze aarde blijft bestaan, dat ze een hele weg te gaan heeft, dat dit een heel lange weg is. Laat je niet om de tuin leiden door mensen die spreken over enorme catastrofes die maken dat er een einde komt of zou komen aan het bestaan van de wereld. Dit is niet zo. Weet dat de wereld in een enorme activiteit terechtkomt en dat er van alles mogelijk zal zijn en dat er heel belangrijke situaties en momenten zullen zijn in het bestaan van deze aarde.

Je bent niet verplicht om eraan deel te nemen

Ga ervan uit dat je daaraan deelneemt. Want als je dat doet, zal je je meer openen voor de werkelijkheid van deze verandering. Als je niet vindt dat dat ook jouw deel is, dan kan je je eigen weggetje gaan, dan blijf je bij het oude en zal je niets zien veranderen - want dat kan ook. Als je dus je eigen leven wil leven maar op een beperkte manier, dat je niet kijkt naar de dingen en dat je niet meegaat in de vernieuwing, dan is dat mogelijk en kan je ongestoord verder leven.

Je hoeft niet bang te zijn. Denk niet dat je verplicht bent om eraan deel te nemen, maar je zal bijna niet anders kunnen. Als je je dus openstelt voor deze veranderingen, zal je wel rekening moeten houden met een toenemende activiteit in je eigen leven. Je zal bijna gedwongen worden om verantwoordelijkheden te nemen in je eigen bestaan en ook ten opzichte van anderen. Als je kennis draagt van deze dingen, zal je meer zien en zal je het vlugger zien en zal je gemakkelijker in die veranderingen komen. Daardoor zal je sneller een verantwoordelijkheid op je nemen, ook voor anderen. Want andere mensen kunnen dat dikwijls nu niet zien, zullen het later ook niet kunnen zien en jij zal het dan wel zien. Dat maakt een kloof, dat maakt een enorm verschil en wanneer jij het zicht krijgt op deze dingen, dan zal je dat al bijna automatisch opnemen en verwerken. Je staat dan al meteen verder dan iemand anders die dat nog niet heeft gezien en nog niet eens heeft opgemerkt dat dit naar voren komt. Het is een subtiele werkelijkheid, het is iets wat tegelijk heel groot is en van een enorme kracht. Toch kan het zijn dat mensen dat niet zien, omdat ze in hun gewone doen en in hun gewone leven blijven en je moet ze niet wakker maken.

Opvangen en getuigen

Maar als mensen wakker schieten - dat kan plots zijn, door één of ander gebeuren, onvoorzien toeval dat op hun weg komt, of een duidelijkheid omwille van kinderen of problemen of situaties die in hun leven komen - vang ze dan op en getuig van wat je weet en begeleid ze. Dat betekent dan dat je naar die mensen kan luisteren en dat je met hen samen kan zijn op momenten dat zij het moeilijk hebben. Dat zal steeds meer voorkomen in allerlei omstandigheden want het dringt door in gezinnen, in fabrieken, in scholen, in klinieken, in alle mogelijke groepen die samengesteld zijn omwille van economische of andere redenen.

De scholen zullen niet klaar zijn

Het is onvermijdelijk dat mensen voor raadsels zullen staan, dat ze zich vragen zullen stellen en dat de antwoorden vanuit het hart zullen komen. Dat hebben ze te leren. Mensen zullen verweesd achtergelaten worden als ze de weg niet vinden in zichzelf. Dat betekent dat ze een achterstand in te halen hebben en dat betekent een enorme chaos want de politiek zal het niet kunnen redden en de scholen zullen niet klaar zijn.

De bedoeling is dat mensen gevormd worden, dat ze zichzelf kunnen vormen en dat ze slagvaardig zijn. Dat betekent dat mensen heel nuchter kijken en op hun eigen benen blijven staan. Dat ze vertrouwen hebben in zichzelf, dat ze door de moeilijkheden gaan en dat ze weten dat ze een weg aan het afleggen zijn die enorm is. Het is zo dat deze veranderingen systematisch komen, maar sporadisch tegelijk. Dat wil zeggen dat ze voortdurend naar voren zullen komen, dat dit iets is wat gaande blijft en wat grondig is. Het heeft niets met mode te maken, niets met oppervlakkigheid. Integendeel, het heeft te maken met een enorme kracht die naar voren zal komen en die de mensen naar de diepte zal brengen van hun eigen bestaan. Maar ieder moet het voor zichzelf kunnen doen en dat is de moeilijkheid.

De maatschappij wordt opgedeeld

Als de mens voor zichzelf geplaatst wordt, dan zal hij de weg vinden. Maar sommigen zullen dat niet durven of niet willen omdat ze gewend zijn een spelletje te spelen met zichzelf en met de wereld en in feite verdoen ze hun tijd. Want dat is wat de meeste mensen doen: ze worden zich niet bewust van de ernst van de zaak en van het feit van de verandering. Dan kan het zijn dat ze zichzelf iets wijsmaken, dat ze denken dat ze kunnen doorgaan met slapen, met de dingetjes te doen die ze gewend zijn te doen. Dat zal hen minder lukken, want de maatschappij wordt als het ware opgedeeld in diegenen die het snappen en diegenen die het niet snappen. Het wordt dan voor de mensen die het nog steeds niet begrijpen altijd maar moeilijker om op dezelfde manier contact te houden met hun medemensen. Vandaar de immense verschuivingen die zullen gebeuren.

Er zullen ook hele enclaves zijn die niet meegaan, hele landen die het niet doorhebben en het zal alweer een kwestie zijn van ritme. Je zal zien dat er in groepen heel grote verschuivingen gebeuren met mensen, in ieder land, maar ook weer elk op een ander ritme. Bepaalde landen zullen eerder zijn in deze dingen dan andere landen, bepaalde streken zullen voor zijn op andere streken.

Een poging tot meer eenheid

De spanningen zullen toenemen op deze wereld en het kan zijn dat je ook verplaatsingen kent in je eigen bestaan. Het kan zijn dat je naar een ander werelddeel gaat, dat je met andere mensen in contact komt. Het kan zijn dat andere mensen hier naartoe komen. Er is eigenlijk een heel grote verandering aan de gang en dit wordt heel concreet uitgewerkt. Als je met andere mensen in contact komt van andere talen, met andere mogelijkheden ook, dan zal het zo zijn dat je jezelf niet meer begrijpt. Dat je zegt: “Ja maar, hoe moeten we dit nu aanpakken?”

Het kan zijn dat deze werkelijkheden over tien, twintig jaar al naar voren komen. Tegen die tijd zullen de grenzen niet afgeschaft zijn. Dat zou moeten kunnen, maar dat zal nog heel lang duren. Dus er zal dan nog geen vrij personen- en goederenverkeer zijn op de hele aarde. Het is een kwestie van misschien duizend, tweeduizend jaar voordat de wereld fysiek, in het openbaar, objectief zo is dat hij tot een groeiende eenheid kan komen. Maar de ideeën zullen er zijn, de krachten zullen er zijn. Dus er zal zoiets zijn als een poging om voortdurend meer één te worden in de verschillende volkeren, met de verschillende landen.

De verschillende vormen van honger

Vooral het probleem van de honger zal schrijnend zijn en zal voortdurend de mensen bij elkaar brengen. Het is ook belangrijk dat mensen rond dit probleem kunnen nadenken en daar iets over te weten komen. Er bestaat veel verborgen honger, ook in het Westen. Niet alleen fysiek, maar ook een grote ellende bij mensen die zich niet kunnen voeden vanuit de bronnen die er zijn. Dat zijn de spirituele bronnen, de mentale en emotionele bronnen en dan zijn er uiteraard de fysieke bronnen en de fysieke honger. Dit zijn allemaal vormen van honger en vanuit deze hoek beschouwd kan er een oplossing gezocht worden. Er bestaat heel veel ellende op deze wereld door het gemis aan inzicht in de verschillende vormen van honger en in de verschillende vormen van tekorten die er zijn. Heel veel mensen zijn rijk in deze Westerse wereld maar hebben niet het minste besef van de werkelijkheden waar deze aarde voor staat en van de verschuivingen die gebeuren in de innerlijke werelden.

Eerst de grote lijnen, dan de details

De grote innerlijke verschuivingen zijn trouwens al gebeurd. Dat betekent bijgevolg dat de uiterlijke vormen zullen volgen. De veranderingen zullen komen in de woorden, in de daden, in de beweegredenen van mensen, in het samenkomen van mensen, enzovoort. Je kan het zelf invullen want het is op alle vlakken dat er verandering zal komen. Dat is iets enorms op deze aarde en dat betekent dat de mens zich voortdurend zal moeten aanpassen, vandaar nogmaals de grote verschuivingen.

Hoe meer je daarover weet, hoe meer je ervan kent, hoe meer je ervan ziet, hoe gemakkelijker het zal gaan. Maar je moet het van jezelf kunnen verkrijgen om daar aandacht aan te geven, dat wil zeggen dat je er de tijd voor neemt om tot bezinning te komen over deze dingen en om er open voor te staan. Anders kan je het niet zien want je ziet het dan te beperkt. Je kijkt dan binnen de eigen familie, binnen de straat, het dorp of de eigen stad, maar niet in zijn totaliteit. Wat de mens moet proberen is ruim te kijken.

Vandaar dat Ik je durf te zeggen: kijk naar de hele wereld, kijk als het ware in vogelperspectief, van heel hoog en kijk naar de grote lijnen. Want daar zal je het zien, voor het eerst.

Het is heel erg concreet, maar het laat op zich wachten. De betekenis daarvan is, als je het ziet in het concrete, dat het dan al bijna te laat is om het te kunnen begrijpen want er gebeurt heel veel. Dus het houdt in dat er enorme verschuivingen aan het gebeuren zijn en dat de mens zich daar niet van bewust is. Vandaar, alles wat je daarover kan bedenken, alles wat je daarover kan weten, zal jou weer tijd vragen om dat te laten doordringen in je eigen bestaan. Het betekent dat je gedachten daar rond niet gevormd zijn en dat je hersenen daar niet in meekunnen. Zo simpel ligt dat. Dat brengt mee dat je bewustzijn aan het veranderen is. Door je met deze dingen te confronteren en je met deze teksten te confronteren, kan het zijn dat je het steeds duidelijker gaat zien en dat je daardoor meegaat. En dit is nu net wat belangrijk is: dat je probeert om tot bewustzijn te komen van deze veranderingen zodat je ze ziet gebeuren. Maar eerst de grote lijnen, later de details.

Ga niet mee in de rampen

Wees nooit angstig over deze dingen, want het is een positieve verandering, wat je er ook over mag horen. Ga niet mee in de rampen, dat men zegt: “En hier weer een ramp en daar weer een ramp.” Natuurlijk zijn deze dingen er ook, maar ze zijn van weinig belang. Je moet het ook niet overdrijven. De grote veranderingen zijn eigenlijk innerlijke veranderingen in de mens en die veranderingen worden tot uiterlijkheid gebracht in de structuren waarin hij leeft. Dat is een langzaam proces, dat is een traag en grondig proces. Het gaat over de verandering van deze aarde. Het is geen luchtspiegeling, het is niet iets van boven, het is van deze aarde. Wanneer het vanuit de sferen komt, is het toch met de bedoeling om deze aarde te veranderen. Je mag het niet omdraaien. Zie het dus in dit perspectief. Het is heel concreet, heel reëel.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 55-63

Wijsheid 8Morya symboolAls je deze weg van de stilte durft te gaan, zal je werkelijk essentiële dingen doen in je leven. Waar je dan ook bezig bent, hoe alleen je ook staat in het leven of met hoeveel mensen je ook samenwerkt, dat maakt geen verschil uit, want dat wat je doet, zal essentieel zijn.

Weet wel dat je iedere keer dat je bepaalde zaken aanbrengt, op tegenstand zal stuiten van mensen die niet door die stilte heen gegaan zijn. Maar dat maakt niets uit, want je zal merken dat je daar begrip voor hebt. Je staat op dat moment in je eigen begrijpen want het weten is aanwezig in de stilte. Door in de stilte te durven gaan, begin je te beseffen waar het leven om gaat en wat er in het leven allemaal tot een orde gebracht kan worden.

Want de energie die naar deze aarde gestuurd wordt, is een energie van orde. Ze is nieuw en fundamenteel. Mensen zullen op heel veel vlakken ‘in orde’ komen met zichzelf en met anderen. Dit betekent dat ze in de juiste relaties en de juiste beweging komen. De goede wil is bij heel veel mensen aanwezig en bij velen wordt ze gewekt precies vanuit de stilte. Je zal dan ook merken dat er in de toekomst meer en meer aandacht besteed zal worden aan plaatsen waar het werkelijk stil kan en mag zijn. Men zal bepaalde dingen organiseren om het geluid tot een minimum te beperken. Er komt een tijd dat het op aarde letterlijk stiller zal zijn. Niet alleen omdat er minder mensen zullen zijn, maar ook omdat er meer aandacht besteed zal worden aan het geluid dat men produceert.

Ook in de muziek komt er een grote verschuiving. Je zal zien dat kunstenaars steeds andere ambities zullen hebben. Ten eerste zullen ze elk hun eigen weg gaan, veel meer individueel dan nu het geval is. Ze zullen elk de drang voelen om hun eigen stijl te ontwikkelen. Zo zal er een bepaalde nieuwe vorm van harmonie ontstaan, want terwijl iedere mens zichzelf zal kunnen uitdrukken in deze muziek, zal er een dialoog ontstaan. Dit is nu al het geval in de oosterse muziek, waar men in een dialoog staat, de één tegenover de ander, maar dan vanuit een wederzijds fundamenteel respect.

Men zal dus nieuwe uitdrukkingen vinden in de muziek en zo tot een werkelijk gesprek komen op muzikale basis. Zowel ritmisch als melodisch zal men met elkaar in dialoog staan. Men zal ook in samenspraak of in samenzang bepaalde schema’s uitwerken, zodat men werkelijk gemeenschappelijk echt musiceert en op deze manier de fundamenten van het wezen in muziek gaat vertalen. Met de fundamenten bedoel Ik dat men de stem van de stilte, van het contact met de eigen ziel, tot uitdrukking zal brengen binnen de muziek, in alle schoonheid en in alle eerlijkheid. Er zal dus een fundamentele verandering plaatsgrijpen binnen de muziek. Een verandering die ook ruimte laat aan een potentiële andere kracht die begeleid en omringd zal zijn door stilte. Je zal zien dat mensen zich zullen omringen met mooie dingen. Het decor zal verzorgd en mooi zijn, met licht en met vrede en met bepaalde verwachtingen die men schept bij mensen, zodat de juiste sfeer aanwezig is om werkelijk in die meditatie en die dialoog te gaan.

Deze nieuwe muziek zal echter niet door iedereen aanvaard worden. Mensen die er geen voeling mee hebben en er ook hun weg niet in kunnen vinden, zullen tegenstanders zijn. Er zullen dus verschillende soorten muziek naast elkaar bestaan, maar deze nieuwe soort zal bijna hemelse muziek zijn, die in zichzelf de kiemen draagt voor heel veel boeiende ontwikkelingen. Ze schenkt de mens binnen de muziek de waarde die hij verdient. Dat zal heel erg mooi zijn.

Het is wel een gebeuren dat nog enkele generaties op zich zal laten wachten. Deze generatie kan dit nog niet begrijpen, hoewel verschuivingen heel snel kunnen gaan. Ook het instrumentarium zal uitgebreid worden. Er zullen bepaalde nieuwe tonen ontstaan die men zal toevoegen aan de reeds bestaande. Dit zijn deeltonen. Dat wil zeggen dat het fracties zijn, bewegingen binnen de bestaande tonaliteiten die nieuw zijn en heel anders aandoen. Zo zal men meer vrede brengen in wat men zal beschouwen als spanning en ontspanning.

Er zullen dus binnen de muziek heel veel veranderingen uitgedrukt worden die van die aard zijn dat ze het hemelse raken en op aarde brengen.

De mogelijkheid daarvoor bestaat in het genie dat geboren zal worden in de mens. Er zullen namelijk verschillende mensen die in de sferen lange tijd met muziek bezig geweest zijn, geboren worden op aarde met als doel bepaalde ontdekkingen te doen. Zij zullen samenkomen en zo in een nieuwe beweging vooruitgaan. Vanuit verschillende plaatsen zullen deze mensen samenkomen om hun ideeën te verwezenlijken en op een nieuwe manier muziek te maken. Het wordt een groep die als bijzondere eigenschap een harmonie nastreeft met de natuur en in het bijzonder een oproep naar de dieren in zich draagt. Men zal beginnen met geluiden van dieren na te bootsen en van daar zullen de vindingen ontstaan om in een soort harmonie en in dialoog te komen. Mensen zullen op deze manier proberen gesprekken met dieren aan te gaan, en voor een deel zullen ze daar ook in slagen. Uit die hoek zullen dus nieuwe ontwikkelingen ontstaan die zo nieuw zijn dat je je ze nu bijna niet kan voorstellen.

Aan de andere kant zullen de krachtlijnen van dit bestaan eveneens vernieuwd worden. Er zullen dus nieuwe energieën komen die als doel hebben orde op zaken te stellen. Dit zijn energieën die van fundamentele betekenis zijn voor alles wat is en die in eender welke richting te werk gaan. Hun voornaamste kenmerk is het voortdurend aanbrengen en teweegbrengen van veranderingen, ook in de harten van de mensen.

Zo zal er een streven zijn naar het gebruik van mooie woorden, naar poëzie, naar gelegenheden om elkaar op dit niveau te vinden. Men zal samenkomen in de wetenschap dat men daadwerkelijk de ziel kan laten spreken en van daaruit meer universele inzichten kan verkrijgen. Dat alles maakt de mens ontvankelijk voor grotere schoonheid, wat hem zal drijven om op een ander niveau naar bevrediging te zoeken. Zodoende zal hij beseffen dat er meer mogelijk is in het contact met mensen onderling dan nu het geval is.

Er zal vrede aanwezig zijn wanneer mensen samenkomen, waardoor hun samenkomsten zullen beginnen en eindigen met de stilte. Het zal prachtig zijn om te zien hoe mensen leren zichzelf te zijn binnen deze stilte, zonder ook maar de kleinste druk te voelen om zich anders voor te doen dan ze zijn. Ze beseffen namelijk dat het heel belangrijk is zichzelf te kunnen zijn. Ze weten dat ze vanuit de persoonlijke stilte, het persoonlijke contact met het Goddelijke, die originaliteit in zichzelf een kans geven. Ze weten: ‘ik moet mij niet anders voordoen dan dat ik ben en ik kan gerust mezelf zijn.’

Datgene wat uit henzelf naar boven komt, zal op zijn beurt ook anderen aanspreken. Mensen zullen vanuit verschillende hoeken samenkomen, wat als het ware een feest zal zijn. Mensen zullen zichzelf kunnen zijn op een nieuwe manier, waardoor er ook een verandering kan komen in hun eigen bestaan. Want iedere bijeenkomst kan dan een opvoedend karakter hebben en het begin zijn van weer iets nieuws. En ga zo maar door. De oneindigheid die in de mens ligt, is onuitsprekelijk.

Hoewel er heel veel dingen tot stand kunnen komen, zal dit steeds met moeite en met vechten gepaard gaan. Dat komt omdat er op aarde nog geen plaats is voor dergelijke nieuwe zaken. Dit wil zeggen dat in de harten van de mensen de nodige ruimte nog niet vrijgemaakt is om dingen als deze toe te kunnen laten. Dit scheppen van ruimte gebeurt altijd al vechtend. Oude patronen worden achterlaten, waarna men op zoek gaat naar nieuwe. Het is een lange weg.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz. 131-136

Wijsheid 8Morya symboolEr liggen heel veel mogelijkheden in de mens zelf, in het oorspronkelijke dat hij in zichzelf zal ontdekken. Want de mens heeft daar weet van en als hij daarvoor open komt, wordt hij herboren. Hij komt dan opnieuw in de oorspronkelijkheid van het contact dat ooit geweest is. Ik heb het hier namelijk over een soort paradijselijke toestand die opnieuw geschapen wordt, maar dan op ieder niveau. In iedere situatie geldt die toestand.

De mens die hier alleen voor staat, kan dit echter niet realiseren. Ook dit is dus opnieuw een groepswerk. Het betekent dat men in groep het OM moet kunnen zingen of beluisteren of inwendig laten klinken, zodat men weet dat die verbondenheid met die andere wereld er wel degelijk is. Dit kan de oorspronkelijkheid van het OM naar voren brengen in je eigen leven en in de onmiddellijke omgeving en van daaruit kunnen de contacten gelegd worden die noodzakelijk zijn om tot transformatie te komen. De mens begaat een heel grote fout wanneer hij denkt dat hij dit niet kan.

Heb geduld met jezelf en heb geduld met je omgeving. Wees ervan overtuigd dat de oneindigheid aanwezig kan zijn in je leven. Sluit het niet uit maar geloof erin.

Wanneer je daarin slaagt, betekent dit dat je in de realiteit komt. Dus niet in de fantasie, maar in de realiteit. De realiteit werkt altijd openbarend.

Het is dan ook door mensen die op deze manier naar buiten komen, die daarin geloven en eraan deelnemen op een bewuste manier, dat er een transformatie tot stand zal komen. Dit zal gebeuren samen met andere mensen. Op een bepaald moment zal het als het ware openbarsten als een soort nieuw gegeven.

Het zal lijken alsof er vanuit de planten een nieuwe energie ontstaat. Een energie die men zal kunnen waarnemen en die op een bepaald moment een hele grote trilling zal genereren die kalmerend en harmoniserend werkt. Dit is het uiteindelijke doel van de planten. Ze zijn er als het ware voor ontworpen, maar hebben tot nu toe die grote oorspronkelijkheid nog niet tot uitdrukking gebracht. Iedereen kent de harmoniserende werking van planten, maar men zal dit voor het eerst ook objectief kunnen waarnemen. Er zullen bepaalde golven van de planten uitgaan die men bewust zal kunnen hanteren en inpassen in het leven. Vandaar dat in de toekomst de steden er anders zullen uitzien.

Vanzelfsprekend zullen er veel meer planten zijn, die volgens hun eigen specifieke ritme en klank gekozen worden. Zo zullen ze de werkelijkheid van de mensen op een nieuwe manier helpen construeren.

De hele grote aspecten van dit bestaan zijn nog een geheim. Ze liggen op dit moment verborgen voor de mens. Nochtans zal hij daar werk van maken en ermee aan de slag gaan, omdat de planten zelf vragende partij zijn. Er zullen hele grote strekkingen belicht worden in bepaalde groepen. Deze groepen zullen voortdurend een beroep doen op mensen om daar aandacht aan te schenken. Dikwijls verloopt dit langs de lagere wezens of de lagere bouwers, die je kan omschrijven als elfen, kabouters of natuurwezens die aanwezig zijn. Deze zullen dit contact mogelijk maken.

Op de innerlijke gebieden zal men dan datgene tot stand brengen wat al lange tijd realiteit had moeten zijn op aarde. De mens zal nu - in zichzelf gelovend - in één keer de kracht opbrengen om te zeggen: “Okay, we doen het met ons allen, we gaan daarin vooruit.” Het werk dat de mens hieraan moet besteden, is lang en vergt heel wat aandacht, maar hij zal het aankunnen. Dit betekent dat de realiteit van de aarde aan het veranderen is op elk niveau. De mens neemt daaraan deel.

Er komt werkelijk een nieuwe schepping, een nieuwe wereld, een nieuwe aarde die de kansen opent en vermenigvuldigt voor de mens. Het is een absolute voorwaarde dat daarin heel veel liefde verweven wordt. De mens moet dan ook proberen op liefdevolle wijze naar zijn eigen leven te kijken. Laat je niet ontgoochelen. Weet dat het een lastig, moeilijk en langzaam werk is. Maar denk niet dat het fantasie is. Hou van je eigen werkelijkheid, hou van de aarde. Want op deze aarde heb je een taak, je hebt iets te doen. Bijgevolg heb je geen seconde tijd te verliezen. Maar toch hoef je je niet te haasten. Geloof in de diepte van het leven en durf in die diepte te staan. Geef de oneindigheid een plaats in je eigen leven. Ik zou graag hebben dat je daar een tiental minuten over mediteert.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz.187-190