Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Groepen

Voor een lijst van Morya groepjes in Vlaanderen en Nederland, klik hier

Wijsheid 5Morya symboolEen volgende stap in de ontwikkeling van het zelf is dat je een vertrouwen stelt in de anderen, maar een terecht vertrouwen, dat je dus niet alleen bent, dat je niet alleen evolueert. Je moet tot een vertrouwen kunnen komen in de mensheid, in de andere mens, maar niet ten koste van jezelf. Kijk goed naar de mens, weet wie hij is, hoe hij bestaat. Je zou vertrouwen moeten kunnen hebben in wie het vertrouwen waard is. Dat is heel belangrijk. Je moet niet alleen willen staan in het leven. Zoek naar mensen met wie je een vertrouwen kan opbouwen en met wie je kan spreken, met wie je in een wisselwerking kan staan zodat je vlugger kan evolueren. Als je de weg alleen gaat, gaat het trager.

Samen mediteren

Het is belangrijk dat je mensen hebt, vrienden, vriendinnen, met wie je kan praten over diepe dingen, over wezenlijke zaken, en vooral, dit is heel belangrijk, met wie je samen kan mediteren. Wanneer je dit doet met twee, drie, vier mensen - meer hoeven er niet te zijn - dan kan je Mijn aanwezigheid vragen en dan kom Ik bij jullie. Maar je moet het uitdrukkelijk vragen. Wanneer je dit doet zal je geleid worden in de meditatie. Dan hoeft er niets speciaals te gebeuren en toch zal je weten dat je geleid wordt.

Doe dit niet één keer, maar maak daar een gewoonte van op bepaalde tijdstippen. Breng er een ritme in. Dat wil zeggen dat je op geregelde tijdstippen bij elkaar komt, op bijvoorbeeld eenzelfde plaats. Wissel niet te veel, kies liefst één bepaalde plaats die je heiligt door de meditatie en de Aanwezigheid. Doe dit regelmatig zodat je elkaar kan vinden op een getrouw tijdstip. Daaruit kan er iets groeien wat heel wezenlijk is.

Samen delen

Het is van grote betekenis in je leven dat je dit durft te doen en zie het als een openheid naar grotere dingen. Je zal merken dat je door de jaren heen een heel grote evolutie kent. Durf het te vertrouwen. Dat wil zeggen, als je dat doet, blijf dan nuchter en blijf zakelijk. Maak praktische schikkingen, zodat je eraan deelneemt in een vertrouwen waarin je elkaar kan vinden, dat je de dingen kan delen met elkaar. Als je samen mediteert, naast het feit dat jij daar bent en je eigen ervaringen hebt, moet je toch kunnen delen met elkaar en over deze ervaringen durven praten met enkele mensen.

We zijn in een Nieuwe Tijd en het innerlijke moet naar voren komen. Dat wil zeggen dat je woorden probeert te vinden en dat je de dingen die je in het hart verneemt, kan meedelen aan de mensen die je kan vertrouwen. Vandaar dat het heel belangrijk is om met mensen die je kan vertrouwen samen te kunnen zijn in gebed en in meditatie. Breid de groepen niet zo uit dat je zomaar iedereen aanvaardt. Doe het op een stille, eenvoudige manier, in samenspraak met enkele vrienden zodat de mensen die er zijn elkaar volledig kunnen vertrouwen. Ook al ben je met twee of met drie, dat is beter dan met tien waar je bepaalde mensen hebt die je niet kan vertrouwen. Ga langzaam in deze dingen en wees heel nuchter en zakelijk. Het is belangrijk dat je dat durft te doen, dat zeg Ik nog eens, omdat het anders niet verandert. Het is van belang dat je je leven kan veranderen, ook op dit terrein. Dat je dus mensen zoekt en dat je de feeling hebt daarvoor, wie wel en wie niet. Durf te kiezen en als de opzet niet lukt, stap uit de groep en begin opnieuw met andere mensen. Durf het te doen, het maakt niets uit, het is een kwestie van ervaring op te doen, het is een kwestie van groepen maken en het is een kwestie van evolueren.

Je kan steeds opbouwen en afbreken

Je kan bepaalde dingen starten en er daarna weer uitstappen. Dit is allemaal mogelijk en dat moet kunnen. Verplicht jezelf niet tot wat dan ook. Het is een ervaring die je probeert voor jezelf. Als je het doet, zal je voortdurend verder gaan en kan je ook op andere groepen botsen, zodat het je weer iets nieuws kan bijbrengen. Verplicht jezelf niet om trouw te blijven tot het einde aan bepaalde mensen. Nee, durf steeds te kiezen want je kan steeds opbouwen en afbreken.

Het criterium is: wat jij vindt dat goed is voor jezelf. Het is niet zo dat de uiterlijke groepen van een essentieel belang zijn. Ze kunnen wel een grote betekenis hebben - zowel voor jezelf als voor anderen - maar durf de dingen te doen die voor jou belangrijk zijn; dit is essentieel. Neem altijd jezelf als de norm daarin, ook in de groepen waarmee je spiritueel op weg gaat.

Wees ook blij als het fout gaat

Het kan heel betekenisvol zijn en het kan groeien. Het is niet zo dat je het moet commercialiseren, dat je voor deze meditatiebijeenkomsten geld moet vragen. Doe het vrijblijvend en op een eenvoudige, eerlijke manier. Hetzij samen met enkele mensen, hetzij met nieuwe groepen waarin je dan terechtkomt. Wees altijd blij met wat je daar beleeft. Als het fout gaat, wees daar toch blij mee, want dan moet je dat kunnen aanbieden aan het Hogere. De scherven die er tussen mensen zijn, kan je opdragen. Je kan ook leiding vragen, je kan ervoor bidden. Als je de groep verlaat, wees dan niet treurig en blijf toch je eigen weg gaan. Wees niet ontgoocheld in mensen, dat is niet de bedoeling. Zie dat je in een opbouw staat en dat ook de maatschappij in een opbouw staat. Dit is van een heel grote betekenis. Je moet er de grote lijnen in zien en niet de details.

Groepen zullen evolueren

Het is niet de bedoeling dat je samenkomt om over koetjes en kalfjes te praten. Het is niet op het vlak van het persoonlijke ontplooien dat je moet samenkomen maar op het vlak van het verder gaan op weg naar de ziel en naar het Goddelijke. Waar dit gebeurt kan er altijd vreugde zijn en dit heeft een grote betekenis. Dus als er vreugde komt in plaats van haast en in plaats van haat - die twee dingen zet Ik steeds bij elkaar omdat ze veel met elkaar te maken hebben - dan kan je in een ontwikkeling komen die traag gaat, die degelijk is, die eerlijk is en mooi. Als dit gebeurt zal je jezelf gemakkelijker vinden en zal je ook gemakkelijker respect opbrengen voor de ander. Alles wat op je weg komt, zal jou weer iets nieuws bijbrengen. Want ook de groepen die samenkomen in gebed en meditatie zullen evolueren.

Je kan starten met iets, maar je hoeft er niet constant mee verder te gaan. Het kan telkens een andere meditatie zijn en het kan telkens een andere ervaring zijn en je hoeft je niet te houden aan bepaalde schema’s. Probeer open te staan voor nieuwe dingen en ga steeds verder in het zoeken van de innerlijke weg. Ook samen. Kom gerust samen en spreek met elkaar over deze dingen. Het is belangrijk dat je dit kan.

Wat het vormen van groepen betreft, je kan het plaatselijk bekijken. Het heeft geen zin dat mensen van de ene kant van het land naar de andere kant gaan. Organiseer het in je eigen stad, in je dorp, in de streek waar je bent, zodat de vorm gemakkelijk is, bruikbaar en praktisch. Durf initiatief te nemen daarin en weet dat je jezelf ervoor kan inspannen, maar niet ten koste van jezelf. Je moet er niet voor opdraaien als mensen wegblijven of als mensen lastig doen. Dan kan je er uitstappen en zeggen: “Sorry, ik heb het zo niet gezien, ik laat het vallen, ik doe het niet meer.” Dat kan allemaal, want het is heel reëel en betekenisvol.

Wanneer je voor jezelf staat en nieuwe dingen durft te doen, dan zal je geleid worden, dat heb Ik je gezegd. Dat betekent dat je voortdurend in vernieuwing kan en mag komen en dat je dan toch de rust vindt. Dat is wat er dan gebeurt. Als je de leiding aanvaardt zal je ondervinden dat je van het ene naar het andere gaat, maar dat je de stilte, de vrede en de liefde in je hart ontdekt en bewaart en dat je voortdurend verder kan gaan in deze dingen.

De lijnen van liefde en de lijnen van licht

Weet dat er een groot verwachtingspatroon bestaat ten opzichte van mensen van goede wil op deze aarde. Wanneer Wij met de mensen bezig zijn, dan zien Wij de lijnen van liefde en de lijnen van licht en kunnen We volgen wat er gebeurt in de verschillende groepen en in de verschillende mensen. Het is zo dat dit gestimuleerd wordt, dat er liefde naar je toegestuurd wordt en dat er licht naar je toegestuurd wordt.

Wanneer je dus zelf stappen zet in de richting van het licht, dan zal het licht op je weg komen omdat het gestuurd wordt. Dan zal je ondervinden dat je van het een in het andere komt, dat je mensen ontmoet, dat je in zaken komt die meevallen, dat je een vertrouwen krijgt in het leven en dat het steeds mooier wordt. Weet dat de moeilijkheden op je weg altijd zullen blijven, hoe dan ook, maar dat ze lichter zullen vallen en dat je er met meer gemak doorheen gaat. Dit heeft een grote betekenis.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 68-75

Wijsheid 3Morya symboolDeze teksten zullen de wereld rondgaan en heel veel mensen zullen ze begrijpen. Het zal fantastisch zijn om in het eigen hart te kijken en daar te zien welke grote krachten er tot stand komen in de loop van de volgende jaren, wanneer je met deze dingen durft te leven als gebed. De kracht van het gebed ligt erin dat je vertrouwen hebt in het Goddelijke, dat je het Goddelijke kan zien in Zijn vele dimensies, schakeringen, en dat je in een openheid kan staan ten opzichte van alles wat met God te maken heeft. De wereld van deze aarde is oneindig, maar de wereld van het Goddelijke is nog veel groter en grootser dan je je kan voorstellen. De oneindigheid daarvan komt steeds meer naar de mensheid toe.

De grote betekenis van samen mediteren

Je zal begrijpen dat, wanneer je in groep begint te mediteren, je dan voor krachten staat die oneindig veel groter zijn dan wat je zou kunnen bereiken wanneer je alleen maar bij elkaar komt om met elkaar te praten. Wanneer je in meditatie samenkomt, kunnen er heel veel ervaringen naar je toe komen die een heel diepe betekenis kunnen hebben. Daardoor kan je een weg afleggen naar bepaalde ervaringen, waar je een begrip krijgt van wat een bepaalde groep zou kunnen betekenen voor de mensheid. Als je met elkaar wil samenkomen, moet je een idee hebben van wat je zou willen bereiken in het bestaan, en vraag dan in meditatie dat je geleid wordt naar dat wat je wil bereiken. Je zal niet altijd krijgen wat je vraagt. Je zal wel altijd geleid worden naar dingen waar je deels reeds contact mee hebt vanuit je leven, en die deels nieuw zullen zijn. Dat nieuwe zal je dan verder brengen naar nieuwe ervaringen en op deze manier kom je op je eigen weg in groepsverband. Het betekent een nieuw soort leven, het betekent dat je echt in de Aquariustijd stapt en dat je een begin maakt met nieuwe gedachten, met nieuwe energieën. Dan ontstaat een nieuwe manier van leven in jezelf en naar de ander. Want wanneer je van deze ervaringen uitgaat, zal je ondervinden dat je gedragen wordt naar nog meer ervaringen. Mensen zullen zich kunnen aansluiten en op deze manier zullen zich veel groepen op deze aarde kunnen vormen.

Blijf nuchter bij alles

Het is niet zo dat je bang moet zijn voor de ervaringen die je zal hebben. Je moet ook niet denken dat je een plicht hebt ten opzichte van de engelen, dat je dus dingen moet doen die bijna onmogelijk zijn. Neen, het is vaak een kwestie van met alles zo gewoon mogelijk om te gaan, maar dan werkelijk met alles. En dat moet je leren, dat je niet bij de oude gedachten blijft, maar de oude gedachten opgeeft, dat je open komt voor de ervaringen die gegeven worden, en dan daarover opnieuw denkt, nadenkt, misschien samen over deze dingen spreekt, en je weg zoekt in al die nieuwe dingen. Want op dit moment is heel veel mogelijk. Heel veel komt naar de mensheid toe en het wordt geleid. Het is dus niet iets wat zomaar gebeurt en wat ongecoördineerd uit de lucht valt, integendeel. Het wordt in gang gezet en heel veel mensen zullen geleid worden naar nog ruimere, diepere ervaringen en van daaruit kan een zalf op de wonden van de mensheid worden gestreken. Als je dit begrijpt, zal je ondervinden dat je bijna gedwongen wordt om daar vanuit je eigen hart aan deel te nemen. Maar je moet niemand overtuigen. Je moet nooit de inspanning doen om iemand daarheen te sleuren, werkelijk nooit.

Het geduld wordt beloond, niet het werk

Kijk wat je zelf wil bereiken, doe daar de nodige stappen voor en probeer vooral het nodige geduld op te brengen. Heel veel mensen zullen in deze groepen komen, ongeduldig te werk gaan en onmiddellijk resultaat nastreven, maar zo werkt het niet. Waar staat de mens, wat moet hij leren, wat moet hij eerst ervaren, welk karma moet hij doorworstelen, wat heeft hij te maken met de groep? Enzovoort. Er zijn dus heel veel dingen die in het werk worden gesteld, en op een bepaald moment wordt het geduld beloond.

Het is het geduld dat beloond wordt, en niet het werk. En dit is eigenaardig. De mens wil er werk van maken, en dit moet juist niet gebeuren. Hij moet er wel zijn tijd in investeren, en vooral zijn liefde naar de groep. Wanneer dit gebeurt komt er een beloning. Ik zeg dat niet zomaar om mensen te sussen en te zeggen: “Je bent goed bezig en je zal er wel komen.” Neen, het is een echt werk. Het is een werk dat niet te vergelijken is met enig werk op deze aarde. Je moet andere principes handhaven, met een ander idee te werk gaan, vanuit een andere hartelijkheid. Het is het leren op een nieuwe manier samen te komen en met andere energieën om te gaan, het is compleet nieuw leren leven. Dit is wat je zou moeten kunnen doen: alle oude gedachten weglaten, samenkomen in een openheid, in een liefde, in een zachtheid en in een geduld - zodat je tot het gebed en tot de vraag kan komen. Op deze manier kan je een grote weg afleggen.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 160-164

Wijsheid 3Morya symbool In groepen zal heel veel gebeuren. Wanneer je zelf een groep begint of deel uit gaat maken van een nieuwe groep, dan moet je daar echt veel geduld voor hebben en niemand veroordelen. Wie er ook naar je groep komt, je zal telkens weer het geduld moeten opbrengen om naar die mens te luisteren en hem als een broer of een zus te zien. Wanneer je dit van jezelf verkrijgt, zal er een zachte energie geboren worden en zal je daardoor de kracht hebben om binnen deze groep jezelf te zijn.

Als er iets verkeerd is in de groep, moet je dit niet aanklagen en daar proberen iets aan te doen. Neen, probeer alles te aanvaarden. Wees zelf diegene die de zachtheid en de liefde tot uitdrukking weet te brengen. En trek je van de rest niets aan. Wat de andere zegt en doet is van weinig belang. Als die ander de liefde ook tot uitdrukking kan brengen, dan zal je met twee zijn, en als er een derde komt die op dezelfde zachte manier bezig is en voor alles openstaat, dan ben je al met drie. Op deze manier gaat het door. Ben je alleen dan moet je niet treuren, want Ik ben bij je. Ik zal bij je zijn als je alleen staat. Als je denkt dat je het niet haalt, zal Ik je steunen en zo zijn we steeds met twee.

Het is niet nodig om met velen te zijn, je kan zelfs een groep hebben met twee of drie. Dit is al voldoende. Ga niet trekken en sleuren aan elkaar. Laat elkaar vrij. Wie komt, komt, en wie niet komt, die komt niet. Dit is geen enkel punt. Ga ook niet zeggen dat de ander zus of zo moet denken en dat hij in de lijn moet lopen van wat Ik heb gezegd. Neen, dit is absoluut niet belangrijk. Het is belangrijk dat je jezelf vindt en dat je jezelf tot uitdrukking brengt in liefde en in vrijheid. Dit brengt je automatisch naar Mij, naar de anderen en naar de waarden die belangrijk zijn. Als je dit voor jezelf wil waarmaken, dan kan je dit met Mijn steun. Ik zeg dat nog eens en Ik doe dit herhaaldelijk, omdat Ik weet wat Ik zeg. Het is een moeilijk pad, dat weet Ik, en toch zal je steun krijgen.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 200-201

Wijsheid 6Morya symboolAls je samen met anderen in de vernieuwing kan gaan, dan moet je weten dat je een verbinding hebt met elkaar, van hart tot hart en dat daardoor nieuwe inzichten zullen komen. Wanneer je met twee, drie, vier mensen of met meer - wat Ik natuurlijk verlang - deze vernieuwing kan aanvaarden in jezelf, komen er schakels tussen jullie. Dan ga je als het ware samen op weg en dat betekent een oneindige kracht, dat betekent heel veel mogelijkheden. Dat betekent dat je andere dingen gaat doen. Door samen met anderen in de vernieuwing te gaan, zal er vernieuwing op vernieuwing komen, want elk lid van de groep heeft de sleutel tot de vernieuwing. Elk kan een eigen inzicht naar voren brengen dat de ander kan helpen en dit is heel belangrijk. Maar het moet komen vanuit de vreugde. Hoe gelukkiger je durft te zijn, hoe beter voor deze aarde. Zie het als een opdracht, als een geschenk. Zie het als een uitnodiging, als iets nieuws wat belangrijk is voor deze aarde in haar totaliteit.

(…) Het is niet belangrijk dat je kan zien of die ander daaraan meewerkt of niet aan meewerkt. Je moet weten, ook al sta je alleen en kan je niet zien of de ander meewerkt, dat je het toch moet durven doen. Als je alleen durft te staan, zal het zijn dat je mensen meekrijgt, want dat gaat vanzelf. Je zal zien: als het tot een groep komt, blijft het doorgaan. Er zullen verschillende mensen zijn die contact houden met elkaar, die blijven samenkomen. Dat moet je niet zoeken, dat moet vanzelf gebeuren. Het is een vonk die moet overslaan waarvan je zegt: “Dit is vreugdevol. Ik ben blij dat ik je heb ontmoet en ik ben blij dat het kan doorgaan.” Op deze manier kan je verder gaan en kan je in een structuur terechtkomen van dien aard dat ze de engelen en het werk van de engelen toelaat in jezelf.

(…) Maak geen exclusieve groepen. Zeg niet: “Deze mensen behoren tot onze groep en de anderen niet.” Nee, je moet je kunnen openstellen voor alle mensen. Het is niet de trots die je moet leiden, het is de liefde en die is totaal tegengesteld aan trots. Liefde opent, trots sluit. Liefde draagt de sleutel in zich, trots verliest de sleutel. Zo moet je het kunnen zien.

Fragmenten uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 36, 41, 150

Wijsheid 6Morya symbool Als het erg moeilijk gaat in bepaalde gebieden op deze aarde, dan moet je daar niet heen snellen, maar je kan daar je engel naartoe sturen door het hem te vragen. Dat je dat beseft, kan heel belangrijk zijn en dat je dat in groep doet, is ook belangrijk. In deze tijden zou Ik jullie willen vragen: kom samen met enkele mensen en stel bewust de vraag aan de engel dat hij van bij jullie naar ginder zou gaan om te helpen. Dan zal je een kracht voelen vertrekken vanuit de groep en tegelijk zal je een enorme gelukservaring kunnen beleven met elkaar. Maar het moet, en dat is de voorwaarde, eerlijk gebeuren, anders is het niet juist en niet goed wat je doet, en dan zou het beter zijn dat je er niet aan deelneemt. Maar als het met een eerlijke bedoeling gebeurt, juist en goed, dan kan het zijn dat je de functie die de engel in jouw leven heeft en die de engel vervult op deze aarde, heel bewust doorleeft en heel bewust meemaakt.

Daarom Mijn oproep om samen te komen op vrijwillige basis. De bedoeling is dan dat je met de engelen in verbinding probeert te komen zodat je je er helemaal leert op in te stellen. De engelen aanroepen wil zeggen dat je je kan openstellen voor de vreugde in je leven, en dat je daarmee durft te leven. Want het is zaak om daarmee te durven leven, omdat je dan in een nieuw bestaan gaat geloven en in een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Daardoor zal je een diepe band krijgen met elkaar. Het kan zijn dat je dat in de eerste maanden, zelfs in de eerste jaren niet gelooft. Maar je zal zien dat er een steeds duidelijkere vreugde in je leven komt en een steeds grotere bedoeling achter het werk dat je gaat doen.

Maak er geen ophef over, spreek er niet over met anderen, niet in die zin dat je anderen zou moeten overtuigen van waar je mee bezig bent. Dat moet je nooit doen. De zuiverheid van je werk, van jullie werk in groep zal zichzelf bewijzen. Je moet zorgen dat je aan dit werk deelneemt met een oprechtheid en een vreugde, en van daaruit zal je geleid worden naar de verdere ervaringen die dit meebrengt.

Als je op de juiste manier werkt en bidt, dan kan daaruit ook voor anderen de diepe overtuiging ontstaan om dit eveneens te doen. Dan moet je ze niet uitsluiten, dan kan je ze opnemen in dit werk, maar dat moet dan wel gebeuren zonder arrogantie. Integendeel, het moet sober en zuiver zijn. De krachten zullen je gegeven worden. Sluit geen mensen uit die echt naar dit werk verlangen, maar maak het niet aan iedereen bekend. Wel mag iedereen langs deze teksten op de hoogte gebracht worden, maar ga niet met je ervaring naar Jan en alleman.

(…) Het is geen zaak van verplichting of van iets te moeten bereiken, maar wel van de juiste manier te vinden om vreugde te beleven in je eigen leven in samenwerking met de engelen. Het is mogelijk. Het is niet gemakkelijk, maar het is mogelijk. Ik zeg het nog eens goed, omdat Ik alles wil op het juiste moment naar voren brengen en op de juiste manier: “De krachten zullen je gegeven worden” en daar bedoel Ik mee dat je geleid zal worden van binnenuit, dat je in je eigen hart de leiding zal ontvangen en dat je er met elkaar over zal kunnen spreken en deze vreugden met elkaar zal kunnen delen. Als je je weerhoudt, dan is dat niet verkeerd, dan moet je niet denken: ‘ik heb een fout gemaakt’, want dat is niet zo. Je moet je eigen leven durven leven, wat het ook is en je moet je niet verplicht voelen aan een of andere groep deel te nemen, absoluut niet. Het is alleen dat Ik dat even meedeel om je wakker te maken voor de nieuwe werkelijkheden die ook in de richting van groepen vooruit zullen gaan. Je zal zien dat er verschillende groepen zijn op deze aarde die met dezelfde dingen bezig zijn en na jaren kan het zijn dat je op de hoogte gebracht wordt van andere groepen, want er moet natuurlijk een weg afgelegd worden, ook door die andere groepen.

Fragmenten uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 194-198

Kracht 1Morya symboolWanneer je samen mediteert, zijn de mensen in die meditatiegroep daar niet toevallig. De een brengt dit aan, de ander brengt dat aan, vanuit het wezenlijke, diepe niveau van het leven, vanuit de zielenkracht van het leven. Je voelt: ‘het is niet toevallig dat we hier samen zijn om dit te beleven.’ Maar het duurt een tijd voor je dat inderdaad op een bewuste manier ter sprake kan brengen in de groep, en het is ook niet altijd nodig om dit te doen. Er kunnen werkelijkheden zijn die mensen met elkaar delen zonder dit van elkaar te weten. En toch, op een bepaald moment maakt het zich kenbaar in het leven van die groep, er wordt iets gezegd wat aanslaat bij de leden van die groep, ze herkennen zichzelf daarin en ze weten: ‘eigenlijk zijn we daarmee bezig.’ Er wordt een structuur aangelegd boven en doorheen de groep. Er worden energieën gestuurd zodat er een leerprogramma komt. Onwillekeurig zal je daarnaar verlangen, als je in een groep staat en eerlijk bent in die groep, dat je dan ziet dat het inderdaad steeds mooier zou moeten kunnen zijn, en dat kan.

Ook is het zo dat er voor elke groep een heel bijzondere aanwezigheid is. Dat kan een engel zijn, dat kan een leraar zijn, dat kan een meester zijn, men noemt het ook wel eens een gids, de woorden doen er niet toe. Soms is het een energie die aanwezig is zodat er een licht is, een heel bijzonder licht, en mensen kunnen dat op de een of andere manier ervaren in hun leven. Vooral de mensen die aansluiting hebben op een bepaalde trilling, op een bepaald niveau, op een bepaald licht, kunnen het eruit halen en kunnen het begrijpen voor een stukje. Dat wil niet zeggen dat het altijd begrepen kan worden. Maar door het contact dat er is tussen die mensen omdat ze goede dingen doen met elkaar, omdat er gezocht wordt naar een vrede met elkaar, omdat er een gebed is vanuit hun hart met een zekere gerichtheid, met een zeker doel, wordt er op die lijn van bidden inderdaad energie gestuurd, zodat die mensen opgevangen worden in hun persoonlijke moeilijkheden en zodat ze erop voorbereid worden om ook de moeilijkheden van anderen te kunnen helpen genezen, te kunnen helpen doorzien, te kunnen helpen begrijpen op een dieper niveau.

Mensen kunnen samengebracht worden en van daaruit kan heel veel mogelijk zijn. Er kunnen grotere mogelijkheden ontstaan binnen de groep, als een groepsziel, als iets wat getoond wordt aan die groep mensen. Dan moet je weten dat dit een hele evolutie is, vooral van eerlijkheid en van geduld. Het gaat niet om een willen uit het persoonlijke, van: ‘ik wil dit beleven; als ik naar die groep kom dan wil ik dit beleven en de groep moet mij garanderen dat ik dat zal kunnen.’ Zoiets is onzin. Er kan een aanwezigheid zijn en dit feit kan stilaan tot een waarde worden in die groep, het contact daar naartoe breidt dan geleidelijk uit en op die lijnen van licht die ontstaan, kan je een soort vreugde vinden die specifiek is voor deze groep, omdat die aanwezigheid dat brengt.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 133-135

Kracht 1Morya symboolIn elke groep zouden er mensen moeten kunnen zijn die de lijn, de ontwikkeling van de groep zien. En dat er dan af en toe dingen bij gebracht worden, dat kan, maar het is niet goed om telkens weer alles in vraag te stellen en iedereen mee in die richting en dan weer iedereen in een andere richting, weer voor acht dagen, weer voor een maand, weer voor een half jaar. Neen, blijf rustig bij de ontwikkelingen en leer het onderscheid te maken in diepe tendensen en in zaken die oppervlakkig zogezegd belangrijk kunnen en zouden moeten zijn. Als het nu nog niet belangrijk is, dan is het niet belangrijk, het kan misschien belangrijk worden maar dat moet je dan nog zien. Weet dan ook, als je een stapje zet in een bepaalde richting, dat je daar tijd aan moet geven, net zoals aan een kind. Als een kind geboren wordt, weet je dat dit een grote taak is. Het is niet zomaar eventjes vandaag dat kindje eten te geven en dan morgen te zeggen: “Zo, red je nu maar zelf”, dat gaat uiteraard niet. Dat is net zo voor een idee, dat is net zo voor iets nieuws wat je aanpakt in jouw leven. Je moet dat nieuwe een kans geven, je moet het voeding geven, je moet er iets voor doen, je moet ermee bezig zijn en dat kan je allemaal leren.

(...) En uiteraard kan je niet alle kanten op en kan je niet alle wegen gaan, dat hoeft ook niet. Maar er moet een soort vanzelfsprekendheid kunnen zijn voor de meerderheid van de groep, dat ze het goed vinden om nu op die manier verder te gaan. En als er iemand is die in zijn eigen oorspronkelijkheid een accent wil leggen waar hij de anderen niet warm voor kan maken, dan moet er toch ruimte zijn voor die ene iemand om bijvoorbeeld iets uit te proberen, zelfs in de groep hoewel hij of zij alleen staat met dit idee, dat moet kunnen. Je kan een kleine reserve hebben daartegenover, maar het kan toch ook ingebouwd worden, zodat er eigenlijk een lijn is van ontwikkelingen, maar dat er tegelijk ook individuele ontwikkelingen bezig zijn, die op een bepaald moment iets kunnen toevoegen aan de groep, maar het is ook niet altijd noodzakelijk dat dit gebeurt.

Het moet een levend geheel kunnen zijn. Een groep is iets heel specifieks, het is iets wat moeilijk te omschrijven is. Als er iemand bij komt kan dat soms een heel ander klimaat scheppen in de groep, schrik daar niet voor terug. Je moet de dingen ook niet steeds willen kaderen, dat het uitgesproken wordt tot en met, want dat is te belastend, te moeilijk. Eigenlijk moet er een soort levensstroom zijn, een leven dat van de groep is, een ziel die van de groep is, en het is die ziel die je moet leren begrijpen. Daarom moet je in een groep met waarden kunnen leven. Wat is de liefde die beleefd wordt in de groep? Wat is de aandacht die in de groep gebracht wordt? Wat is er werkelijk interessant? Op welke manier kan je het beste van jezelf geven in een groep? Op welke manier kan je in een bepaalde groep tot een ontwikkeling komen op verschillende punten? Je kan je heel veel vragen stellen over wat de volgende stap kan zijn, zodat het logisch voortvloeit uit de eerste of uit een aantal stappen die gezet zijn. Je kan dan ook zien dat je eruit kan leren, dat je dus in iets nieuws kan komen waar je misschien weliswaar voorzichtig in bent voor een tijdje, maar waar je vervolgens ziet hoe het evolueert en hoe je tot nieuwe vragen komt en hoe je nieuwe antwoorden probeert te vinden op dingen die reëel belangrijk zijn in de vraagstelling.

(...) Het kan zijn dat er spanningen zijn in de groep en dat die spanningen de zaak als het ware vertroebelen en dat het telkens uitkomt op een bepaald twistpunt of een twistgesprek tussen een aantal mensen. Als het gaat tussen een paar mensen kan je vragen dat die mensen eens samenkomen met een derde of met een vierde, om dit apart uit te spreken zodat het niet belastend is voor de groep. Dit moet je heel omzichtig doen. Het is dus niet dat je daar de hele groep in moet betrekken, de groep moet kunnen aanvaarden dat er dingen gebeuren los van de groep die er onrechtstreeks toch mee te maken hebben.

(...) Geen kritiek. Dit is moeilijk, dat je gewoon leert te aanvaarden wie die ander is, is moeilijk. Want als je eraan begint, dan wil je dit of dan wil je dat en dan kan het zijn dat je mislukt in wat je wil. En toch hoef je niet verdrietig te zijn. Leer te houden van het leven, ook van jouw leven, ook van jouw leven in samenhang met de anderen. Het is belangrijk dat je voor jezelf gelukkig durft te zijn zodat je je geluk meebrengt in de groep en je spontaneïteit meebrengt in de groep.

(...) Daarom is geduld ook heel belangrijk in een groep. Het gaat er niet om dat je voortdurend in een opbouw staat, dat kan niet. Er zijn ritmen in een groep, ritmen van de ziel, de ene keer gaat het vooruit, de andere keer blijft het hangen en dan weer komt er iets nieuws en je kan het niet altijd beoordelen. Daarom mag je niet ontgoocheld zijn als het niet helemaal is wat je er zelf van hebt verwacht. Maar stilaan kan er een soort vrede komen wanneer je met mensen in contact komt.

In een groep moet er ook gewerkt worden, er moet iets gedaan worden. Het is niet om het even wat. Er moet tijd zijn voor stilte, er moet ruimte zijn voor aandacht, er moet ruimte zijn voor objectiviteit en er moet zoiets zijn als een verlangen om mooie, goede dingen te beleven. Dit is allemaal makkelijk gezegd, maar als je ermee bezig bent, kan het zijn dat je ontgoocheld bent in de mensen, in de dingen, in de reacties en dat het telkens afglijdt tot iets persoonlijks. Daar moet je waakzaam in worden, dat je daar voor jezelf niet te ver in meegaat. Het moet geen koffieklets worden, het moet iets zijn wat een goedheid laat voelen. Iets waar er echte vreugde is.

Fragmenten uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 189-200

Kracht 1Morya symbool... Lees nog meer over groepen in het boek Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn
(verkrijgbaar via www.mayil.com)