Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Emoties / gevoelens

Wijsheid 4Morya symboolAls je in je gevoelens zit, kan je dingen bemerken in je eigen leven die belangrijk kunnen zijn, maar uiteindelijk mag je geen slachtoffer worden van je gevoelens. Want als je in de gevoelens zit en mensen komen naar je toe, dan kan het wel eens zijn dat ze met je gevoelens spelen, en dit is gevaarlijk. Het is belangrijk dat je dit durft te zien. Besef goed, als mensen met jouw gevoelens spelen, dat ze dit niet mogen doen. Het zijn jouw gevoelens, wat betekent dat je zelf de teugels in handen houdt, zelf het stuur van je gevoelens vasthoudt. Je kan het gevoel omschrijven als een voertuig. Het gevoel is een voertuig dat jou van hier naar daar kan brengen. Als je bijvoorbeeld verdrietig bent, dan kan het zijn dat dit gevoel je brengt bij iemand die je kan troosten. Als je gelukkig bent, kan het zijn dat je bij iemand terecht komt met wie je dit geluk kan delen. Beschouw het gevoel dus als een voertuig, als iets wat je verder kan brengen. Het is wel belangrijk dat je steeds kan vertrouwen op jouw eigen gevoelens. Dus hetgeen wat jij aanvoelt als iets wat je kan doen of niet kan doen, dat is wat je in ere moet houden en zelfs ontwikkelen. Maar je mag er ondertussen geen slachtoffer van worden. Iemand kan bijvoorbeeld een strelende woordenvloed over je uitstorten zodat je van die ander vindt dat hij zo lief is voor jou. Maar de woordenvloed is op je gevoelens gericht en kan ook bedoeld zijn om jou in een stemming te brengen waarbij je vlugger geneigd bent iets toe te geven of iets te doen voor die ander. Als je goed gestemd bent, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat die persoon ineens naar jou komt met de vraag of je dit of dat zou willen doen voor hem of haar. Dat heb je dan wel enigszins door, maar omdat je goed gestemd bent, zal je toch gemakkelijker toegeven. Daarom, weet dat er met jouw gevoelens kan gespeeld worden en wees daar alert op!

Het is zo dat je de gevoelens moet leren kennen en van op een afstand moet kunnen beleven. Beschouw gevoelens als een passage, als iets wat belangrijk is, maar waar je niet voortdurend in hoeft te blijven zitten. Het is maar één element van het bestaan. Er zijn ook andere dingen, die niet zozeer met het gevoel te maken hebben, zoals gedachten bijvoorbeeld. Deze gedachten moet je zo leren hanteren dat ze de gevoelens domineren, zodat je niet de dupe bent van bepaalde gevoelens. Als je verdrietig bent, dan moet je toch in staat zijn om goed werk te verrichten; bijvoorbeeld mensen ontvangen niettegenstaande je verdrietig bent. Wanneer je angstig bent, zeg dan tegen jezelf: “Je hebt geen reden om angstig te zijn, kijk eens hiernaar, en daarnaar.” Ga dus over het angstgevoel redeneren. Dat kan echter niet zonder eerst in dat gevoel van angst te duiken om het te leren kennen. Maar als je het eenmaal kent, dan besef je: ‘dit is niet iets om te koesteren, ik moet buiten mijn angst kunnen leven en een gewoon leven hebben waarin ik niet het slachtoffer ben van mijn angst.’ Anders gaat angst je leven bepalen op een manier dat je niet meer redelijk bent, dat je niet meer tot goede dingen in staat bent. Als je bijvoorbeeld angstig bent om in het vliegtuig te stappen, dan kan je geen lange afstandsreizen maken. Zorg er dus voor dat je die angst overwint en toch in het vliegtuig kan stappen om je reis te maken.

Zo kan je inzien dat gevoelens jou sterk kunnen beperken en dat je het slachtoffer kan zijn van je eigen gevoelens, en dat hoeft niet. Vandaar dat je boven de gevoelens moet kunnen staan. Probeer de gevoelens te domineren.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 77-79

Wijsheid 5Morya symboolVraag: Hoe moet je omgaan met je gevoelens? Mag je je gevoelens volgen? Wat gebeurt er dan?

De gevoelens zijn een doolhof

Je gevoelens mag je volgen. Dat wil zeggen, als je je gevoelens volgt, dan begrijp je precies wat er aan de hand is in je eigen leven. Maar volg niet voortdurend je gevoelens. Als je je gevoelens volgt, weet dan wat er gebeurt met je eigen innerlijk. Want in de gevoelswereld zal je voortdurend teleurgesteld worden. Je zal van het ene uiterste in het ander geslingerd worden en het is belangrijk dat je deze slingerbeweging kan volgen. Dat wil zeggen: als je op een bepaald moment verdrietig bent, weet dan: ‘ik ben verdrietig.’ Als je op een ander moment blij bent, weet dan: ‘ik ben blij.’ Zie dat het je gevoelens zijn die zich openbaren en dat het je gevoelens zijn die je daarin leiden. Van verdriet naar vreugde, van vreugde naar angst, enzovoort. Je gevoelens zullen je leiden van het één naar het ander en dan kom je tot de vaststelling dat de gevoelens een doolhof zijn, een soort wegwijzers die geen weg wijzen, maar die je voortdurend om de tuin leiden, van hier naar daar naar ginder.

Er is een weg uit de gevoelens

Toch word je daardoor steeds fijngevoeliger. Als je deze fijngevoeligheid in jezelf aankweekt, dan zal je op een bepaald moment de relativiteit van bepaalde gevoelens inzien en weten: ‘als ik ongelukkig ben, dan zal dat voorbij gaan en dan zal ik weer in het geluk komen. Als ik gelukkig ben, dan gaat het ook voorbij en zal ik weer in verdriet komen of in angst.’ Zie dan dat er een weg is uit die gevoelens.

Maak je gevoelens los van de gevoelens van anderen

Verloochen je gevoelens niet. Zeg niet: “Ik moet mijn gevoelens niet meer hebben.” Nee, houd je gevoelens voor wat ze zijn, maar plaats ze ín jou, maak ze los van de gevoelens van anderen. Daarom is het belangrijk dat je je gevoelens kan volgen. Als je je eigen gevoelens volgt dan ben je een stap vooruit. Als je de gevoelens van de anderen volgt dan ben je een stap achteruit. Weet dus: ‘de ander is ongelukkig. Dit is niet mijn verdriet. Dit is niet mijn ongeluk.’ Je kan er los van staan en begrijpen dat je op datzelfde moment in een ander gevoel kan zitten en je eigen gevoel kan volgen. Wees ook niet treurig omwille van het feit dat je bepaalde gevoelens niet kan volgen. Dat is een leerschool, daar kan je jezelf in kennen. Welke gevoelens er ook door je gaan, weet dat het maar een stukje van de weg is en dat er nog een heel andere weg te gaan is dan alleen maar de weg van de gevoelens.

Weet dat je altijd gevoelens zal hebben en dat je altijd boven, buiten en rond de gevoelens nog een ander leven hebt. Op de duur moet je kunnen veronderstellen dat het leven in de gevoelens niet alles is, dat er een ander leven is en dat dat een heel reëel leven is. Sommige mensen weten dat niet. Ze zijn zodanig in de gevoelens verwikkeld dat, als ze eenmaal boven de gevoelens zouden staan, ze zouden denken dat ze fout zitten. Nee, dan ben je op weg om je gevoelens te beheersen. Maar het is belangrijk dat je ze eerst losmaakt van de gevoelens van anderen. Vandaar, als je je eigen gevoelens volgt, dat dit de kortste weg is om boven en buiten je eigen gevoelens te kunnen staan, om je gevoelens tot rust te brengen en te zien dat er veel meer is dan deze gevoelswereld.

Leer het onderscheid te maken tussen wat je voelt, wat je denkt en je intuïtie

Het is dus goed om je gevoelens te volgen, met dien verstande dat je ze niet mengt met de gevoelens van anderen, tot je in staat bent het onderscheid te maken tussen wat je voelt, wat je denkt en je intuïtie. Wanneer je eenmaal dit onderscheid kan maken dan ben je waar je moet zijn. Want dan zal je kunnen leven vanuit je intuïtie, (...)

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 161-164

Wijsheid 7Morya symboolVerbind mooie gevoelens aan je ideeën

Eenheid brengt altijd kracht. Als je dus in jezelf begint te leven, als je vooruit wil met je leven, moet je proberen dezelfde gedachten, dezelfde ideeën, dezelfde krachten te zien als iets wat je verder kan brengen. Wat wil dit zeggen? Dat betekent dat je bepaalde ideeën opwerpt en steeds weer opwerpt tot je ze ziet. ‘Zien’ betekent dan dat je de kracht ervan ontdekt. Als je iets bepaalds denkt, schuilt daarin een bepaald idee. Een gedachte wordt in feite gedragen door een idee en dat idee dat erachter zit, kan een kracht mobiliseren.

Als je bijvoorbeeld aan een bepaald iets of iemand denkt, heb je daar een gevoel bij en dat gevoel is dikwijls de kracht die daarmee gepaard gaat. Als je dus naar je gevoelens kijkt rond bepaalde gedachten, moet je die gevoelens proberen uit te zuiveren tot je mooie gevoelens krijgt, tot je gevoelens krijgt van aandacht, van eerbied, van openheid… noem maar op. Zorg dus dat je gevoelens hebt die een bepaalde tendens kunnen weergeven bij de gedachten.

Gedachten dragen dikwijls de verkeerde gevoelens en dan gaat het fout in je leven. Als je een bepaalde gedachte hebt met een bepaald idee daarachter, moet je zorgen dat je daar goede gevoelens bij krijgt, zodat je de gedachte kan zien als iets wezenlijks wat naar eenheid streeft. Als je met je gedachten leeft, kan het zijn dat je gedachten gewoon afbrekend zijn, dat je gedachten zeggen: ‘De ander telt niet, ik tel’. Het kan zijn dat je dan afbrekend bent, dat je jezelf opstelt tegen de ander in en dat je bijvoorbeeld niet solidair wil zijn, niet mee wil met de ander, dat je gewoon ruzie wil en dat je eigenlijk de zwarte ideeën naar boven haalt - dus geen solidariteit, geen openheid... Op die momenten moet je jezelf in handen nemen en daar andere gevoelens bij creëren en dat kan je heel bewust doen.

Je kan heel bewust je gevoelens aan je eigen ideeën schakelen tot je geleidelijk aan een eenheid verkrijgt. Een bepaald idee, dat schitterend kan zijn, kan helemaal omgedraaid en vernietigd worden door de gevoelens die je erbij krijgt. Als je dus bepaalde schitterende ideeën hebt, moet je daar even schitterende gevoelens naast kunnen plaatsen, zodat de ideeën tot uitwerking kunnen worden gebracht op een heel eenvoudige manier.

Dit is eigenlijk wat Ik bedoel met ‘eenvoud van leven’. Met je ideeën, die door je gedachten worden uitgedrukt, moeten stilaan heel mooie gevoelens kunnen samengaan, bijvoorbeeld gevoelens van liefde, van geduld, van openheid, van vrede. Als je dit kan, kunnen de schitterende ideeën een kracht in zich dragen en openbaren. Als deze twee samengaan - de gedachte die vanuit het idee komt en dus het idee vertolkt, en het gevoel dat uitgezuiverd is - dan kan je daar heel veel mee bereiken in je leven. Dit is de manier waarop je bepaalde dingen kan realiseren.

Als je met mensen praat, controleer dan even de gevoelens die je hebt als je bij die mensen bent, of het wel of geen mooie gevoelens zijn. Als het geen mooie gevoelens zijn, betrek dan mooie gevoelens in je conversatie. Spreek over mooie dingen, over mooie ervaringen, en je zal zien dat de gevoelens veranderen, ook ten opzichte van je medemens en dit is heel merkwaardig. De medemens is dikwijls heel goed en vaak is wat je met hem voor hebt niet goed.

Toch moet je kunnen zien, wanneer je over goede dingen praat met mensen, dat je daar een goed gevoel bij krijgt. Het zou wel eens kunnen zijn dat je daardoor een heel andere kijk krijgt op je medemens en dat je ineens de kwaliteiten van je medemens gaat zien. Ineens ben je in staat om inderdaad samen te werken met die persoon, wie hij of zij dan ook is, en kan je op dat moment het beste in jezelf naar boven brengen. Het beste wat op dat moment haalbaar is, is dat je liefdevol omgaat met die ander en dat je de juiste dingen probeert te zeggen. Je hoeft natuurlijk niet alles te proberen op dit ene ogenblik, maar het moet kunnen zijn dat je in een eenheidsgevoel komt, of in een gevoel van vrede waarin een zekere rust aanwezig is. Als je ruzie hebt gehad, kijk dan even naar je gevoelens of je daar een zekere liefde in kan brengen en een zekere gemoedsrust, zodat je tot andere krachten kan komen in wat je naar voren hebt gebracht.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 35-38