Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Geld

Wijsheid 1Morya symboolGeld is een energie van de Goddelijke Moeder

Je moet niet bang zijn van materiële zaken, je moet niet bang zijn voor geld. Want geld is een energie die belangrijk kan zijn en geld moet in handen van goede mensen komen, zodat ze goede dingen kunnen doen. Denk op een spirituele manier over jouw bezittingen.

Alles wat je hebt, maakt deel uit van de energie van de Goddelijke Moeder en dat kan je beseffen. Je kan gebruik maken van alles wat in het leven is omdat het jou gegeven is en ook jij daar vrij over kan beschikken, als een gevoel van ‘ik deel mijn leven met anderen op de goede manier, ik ben niet schraapzuchtig, ik ben niet egoïstisch, maar ik durf goede dingen te doen met de materie die ik heb, met het geld dat ik heb. En ik durf daar eerlijk over te zijn.’ Dit wil niet zeggen dat je alles moet weggeven, alles moet uitdelen, integendeel. Je moet erover waken dat het niet in de foute handen komt. En in die zin moet je met goede zaken durven bezig zijn en weten dat jij zelf op een eerlijke manier vooruit kan.

Wanneer je mensen wil steunen op een heel eenvoudige manier, denk dan vanuit je hart - niet zozeer vanuit je hoofd - en durf in je vertrouwen te komen, als je een stapje zet dat goed is, dat het begrepen zal worden. Want mensen die goed zijn kunnen een heel diepe impact hebben op het leven van deze Aarde en kunnen inderdaad met goede dingen bezig zijn.

Je moet niet bang zijn om bezittingen te hebben, je moet niet bang zijn om rijk te zijn. Weet dat elke rijkdom, uiterlijk en innerlijk, van de Moeder komt.

Vijfde levensoefening uit Morya Zoeken en Vinden: Steun

 

Wijsheid 1Morya symboolDe krachten waar je voor jezelf bewust van probeert te worden en die je in je bewustzijn probeert te brengen, zijn niet gelijk. Er zijn vele soorten krachten. Er zijn goede en slechte krachten. Er zijn krachten die je verder brengen en er zijn krachten die je in feite tegenwerken. Dit moet je durven zien. Je hebt dus verscheidene soorten krachten die in jou werken en die ook in de maatschappij werken. Dikwijls kan je ze in de maatschappij beter leren kennen dan in jezelf. Als je om je heen kijkt, zie je enorme stromingen, enorme krachten die de maatschappij vormen. Als je dit gaat zien, begin je ook te ondervinden wat deze krachten in het klein doen.

Kijk naar de maatschappij en zie welke krachten daarin aan het werk zijn. Je hebt bijvoorbeeld economische krachten, dus wat geld betreft. Je moet rondkomen met een bepaald bedrag per jaar, maar ook het land moet dat doen en eigenlijk ook de hele wereld. Er zijn dus enorme krachten in het spel die onder elkaar worden uitgewisseld zodat men ze als energie kan gebruiken.

De juiste opvatting over geld

Geld is in feite energie. Waar geen geld is, ontbreekt deze energie en is men dus minder krachtig. Als je geld als energie kan zien, kan je de juiste opvatting over geld hebben. Er moet voldoende kracht zijn, voldoende geld, om een bepaalde stroom van werkzaamheden op gang te brengen. Het is deze stroom van handelingen die weer in staat is geld te scheppen, als het proces gevolgd en goed bekeken wordt. Want uit elke handeling zou een geldwaarde moeten voortvloeien. Er zou dus een begeleidende kracht moeten zijn die dan weer gekristalliseerde energie is, een energie die men kan overbrengen van de een naar de ander.

Een kapitalistisch systeem

Er zit een hele theorie achter waardoor duidelijk wordt dat armoede kunstmatig in stand gehouden wordt. Uiteindelijk zou het zo moeten werken dat men voor het werk dat men doet, beloond wordt, en dat de geldmassa die er is op zichzelf geen bijkomende krachten opwekt. De instellingen zouden hertekend moeten worden. Nu wordt er geld verdiend zonder te werken, zonder te handelen, bijvoorbeeld binnen een kapitalistisch systeem waarin geldwaarden spelen die op zichzelf weer nieuwe krachten - geld, kapitaal - aanbrengen. Dat brengt een scheve toestand teweeg, waarin men geld krijgt door geld. Het is die loskoppeling van werken, handelen en geld die de wereld corrumpeert.

Eerlijk durven spelen

In die zin zal men later het systeem opnieuw moeten bekijken, waarbij men een nieuwe verdeling maakt van arbeid en daaraan een beloning koppelt. Het kan best zijn dat dit gepaard zal gaan met een ander systeem van beloning, maar het zal toch weer de uitdrukking worden van een beloning in geldwaarde. Dit zou met een kaartsysteem kunnen gebeuren of met iets anders, maar het is dezelfde energie.

Wat de energie van geld, goud of bezit betreft, is het belangrijk dat men die energie ziet en beseft dat ze voortkomt uit handelen. Waar men een handeling stelt, moet men zien dat men dit daaraan kan verbinden.

Dit is een zeer grote kracht in de wereld. Je moet daaraan durven deelnemen. Je moet dus geld durven vragen voor de prestaties die je levert, want dit is eerlijk en je moet het ook eerlijk durven spelen. Je moet niet te weinig vragen en ook niet te veel. Je moet het gevoel hebben dat je beloond wordt voor het werk dat je doet, en dat, als je geen werk doet, je in feite niet beloond moet worden. Maar je moet er wel op toezien dat het een eerlijke beloning is. Een beloning die in de juiste verhouding staat ten opzichte van de maatschappij en de dingen die je eigenlijk moet kunnen verdienen zodat je een leven kan hebben. Je moet dus een behoorlijk leven durven accepteren en durven hebben en er ook op toezien dat alle mensen een behoorlijk leven kunnen hebben. Dit moet men op financieel vlak durven bekijken.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 67-70

Wijsheid 4Morya symbool Wanneer je de grote waarden van het bestaan kan beleven en steeds meer kan beleven, zal je een steeds duidelijker zicht krijgen op jezelf, op wat je werkelijk wil en op de structuur die je rond je wenst. Want het kan zijn dat je te rijk wordt, te arm bent of te ziek. Die te’s bestaan allemaal in het leven. Heb daar aandacht voor en probeer elke ‘te’ tot redelijkheid te brengen zodat je een zekere middenweg gaat bewandelen. ‘Te’ is nooit goed, op enkele uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld ‘tevreden’, die uitdrukking ken je wel. Maar in het algemeen is het noodzakelijk dat elke ‘te’ weggewerkt wordt zodat je in een evenwicht kan komen. Zorg dat je leven, met zijn normale en alledaagse werkelijkheid, tot rust kan komen. Als je geen geld hebt, dan verloopt je leven moeizaam en moet je dus zorgen dat je op de een of andere manier geld verdient. Dit kan je verwezenlijken door dingen te doen die meevallen, dingen die je graag doet. Hou je ook bezig met wat voor jou belangrijk is. Durf te zoeken in de richting van zaken die je echt zou willen beleven. Hou dus absoluut rekening met jezelf. Wanneer je dit probeert, kan het zijn dat je daar niet onmiddellijk aansluiting bij vindt, maar door te zoeken kom je bij mensen terecht die je iets aanreiken. Het kan ook zijn dat je op ideeën of op krachten komt of de gelegenheid krijgt om te veranderen. Dan moet je heel alert zijn en durven veranderen. Sommige mensen durven niet te veranderen omdat ze vooraf al willen weten wat de toekomst allemaal brengt en dat kan niet. Dan kan je ook niet veranderen. Veranderen kan je daarentegen door die dingen te durven doen die een belang in zich dragen, dingen waarvan je gaandeweg wel zal zien: ‘kijk, hier ben ik mee bezig en dit is goed en zo kan ik het doen’. Als je dat voortdurend doet, kan je oplossingen vinden waar je aanvankelijk geen oplossingen gevonden zou hebben. Het vertrouwen brengt dat mee.

Hoe krijg je vertrouwen in jezelf?

Het vertrouwen krijg je door te leren kijken in de diepte van het bestaan en door met deze diepte te durven leven en vooruit te gaan. Dan zal je zien dat er in je bestaan onmogelijke dingen mogelijk worden. Je hoeft niet te twijfelen aan jezelf of je dit kan. Probeer, en leer vooral de dingen te zien op een nuchtere, klare, zakelijke wijze. Ga niet fantaseren, loop niet vooruit op de tijd, ga niet verder dan je kan, maar ga rustig vooruit. Dit wil zeggen dat je heel veel dingen in je bestaan overweegt, langs alle kanten kijkt wat je werkelijk wil en op deze manier jezelf wordt. Nadien zal je de indruk krijgen dat je steeds méér wil, maar dan moet je aan de rem trekken. Het is niet goed voortdurend meer te willen. Het is naar de diepte van je leven dat jouw wensen steeds meer moeten uitgaan. Hou dit heel goed in het oog want de correctie die je moet kunnen en durven aanbrengen bestaat erin dat je niet in de ruimte rond je, maar wel in de diepte van je eigen wezen meer bereikt.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 22-24